Business Improvement Consulting

Doing More With Less

Increasing Efficiency | Reducing Time & Costs | Lean

 Lean Direction har over 20 års erfaring i konkurrenceforbedrende og værdiskabende optimeringer. 


Når Lean Direction samarbejder med virksomheder, er det overordnede mål altid at skabe effektive løsninger med et øget overskud for virksomhederne.


Dette sker i form af øget kapacitet, hurtigere leveringstider, reduceret administration, forbedret kvalitet, bedre udnyttelse af eksisterende produktions-apparat, træning af medarbejdere og "Mindre bøvl" 

- blot som eksempler. 


KOMPETENCER

Produktion - Procesforbedringer

Administration - Procesforbedringer

Medarbejder - Kompetenceudvikling

Digitalisering - Hurtigt proces og overblik

Sparring - Værdiskabende aktiviteter

Lean - filosofi, værktøjer og adfærd

Lean Direction finder løsninger, der hjælper organisationer med at optimere processer, systemer og medarbejderkompetencer for at opnå øgede forretningsresultater.

Ole Grønlund Pedersen

Ole Grønlund Pedersen

Ejer


Bachelor in Manufacturing Engineering and Management.


Jeg har været ansat i industrien og beskæftiget mig som konsulent i over 20 år.


Det har altid været min interesse at optimere processer og arbejdsgange så det bliver mere effektivt - både for virksomhedens administrative og operationelle personale men også for kunderne.

"Ole forstår forretningen og yder en 100% indsats på de opgaver som han arbejder med. Dygtig og inspirerende kollega at arbejde sammen med. Skal I have lavet forandringer i jeres processer, så er Ole den helt rigtige til at drive dette."


Claus Graff Gade

logistikchef